Китай (中国) сьогодні

Огляд подій (02.10–08.10.2017)

 

І. Основні події та тенденції у розвитку ситуації довкола КНР

В рамках святкування Дня створення КНР, а також підготовки 19-го з’їзду КПК, керівництво країни та провідні національні і міжнародні експерти підводять підсумки, які були досягнуті Китаєм за останні роки. Насамперед в цьому плані називається забезпечення стійкого розвитку китайської економіки, що дозволило КНР вийти на рівень другої за своїм потенціалом держави світу, створити свою зону впливу, побудувати потужні збройні сили, а також вирішити основні внутрішні проблеми, в т. ч. подолати бідність та побудувати якісні і доступні системи освіти та медицини.

За оцінкою більшості експертів, головною причиною китайського «економічного дива» є ефективна політика Комуністичної партії Китаю з управління країною, яка суттєво відрізняється від підходів урядів інших держав. Зокрема, основною особливістю такої політики вважається здатність КПК розробляти та успішно реалізовувати довготривалі плани розвитку країни з урахуванням поточних змін у внутрішній та зовнішній ситуації.

Крім того, на відміну від країн колишнього «радянського табору», які повністю відмовились від соціалістичної системи, КПК вдало поєднує переваги соціалістичних та ринкових підходів на основі балансу між ними. Так, КПК та Державна рада (уряд) Китаю визначають головні напрями розвитку китайської економіки, а також контролюють стратегічно важливі галузі та підприємства країни. При цьому економічний комплекс Китаю включає як державні, так і приватні підприємства, які працюють на ринкових принципах за диференційованої підтримки китайського уряду.

19-й з'їзд Комуністичної партії Китаю відкриється в Пекіні 18 жовтня
19-й з’їзд Комуністичної партії Китаю відкриється в Пекіні 18 жовтня

Важливою складовою політики КПК є також реалізація ідеї справедливого розподілу благ та багатств між всім населенням країни, що по суті складає основу соціалістичних цінностей. Керівництво Китаю розглядає людей, а не капітали, в якості найбільш важливого чинника, що відрізняє КНР від інших держав. У свою чергу, це стимулює китайську націю до активної та самовідданої роботи в інтересах усього суспільства.

Водночас влада КНР відкинула стару політику «зачинених дверей» і активно співпрацює з іншими країнами у політичній, економічній та безпековій сферах. Більш того, Китай активно підтримує процеси глобалізації світової економіки, що сприяє як власному економічному зростанню країни, так і розвитку всього світу. З урахуванням цього, зміцнення Китаю, де проживає п’ята частина населення Земної кулі, призводить до глобальних змін у світі в плані перенесення головного центра політичної та економічної активності із Заходу на Схід.

На сучасному етапі світової глобалізації Китай відіграє принципово нову роль на міжнародній арені. Так, він вже не обмежується експортом доступних по ціні товарів, а пропонує реальні варіанти рішень глобальних проблем та докладає зусиль з побудови більш справедливого і збалансованого світу.

 

ІІ. Стратегічна ініціатива КНР «Пояс і шлях» у контексті китайських та регіональних інтересів

Стратегічна ініціатива КНР «Пояс і шлях» викликає все більший інтерес світової спільноти, в т. ч. провідних держав світу. 29 вересня ц. р. у Кембріджському університеті був офіційно відкритий Міжнародний центр вивчення «Поясу і шляху». Центр є першою незалежною платформою у Великобританії з дослідження китайської ініціативи. В рамках роботи Центру передбачається проведення аналізу проблем, пов’язаних з реалізацією програм «Поясу і шляху», та визначення шляхів їх вирішення.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун на «Конференції зі сталого розвитку Шовкового шляху» в Единбурзі, Шотландія
Колишній прем’єр-міністр Великобританії Гордон Браун на «Конференції зі сталого розвитку Шовкового шляху» в Единбурзі, Шотландія

Коментуючи китайську ініціативу, колишній прем’єр-міністр Великобританії Г. Браун відмітив важливість «Шовкового шляху» з точки зору розширення зв’язків між Китаєм та Європою, а також всередині Євразії. За словами британського політика, це дозволяє створювати більше робочих місць та нарощувати обсяги взаємної торгівлі, що сприяє прискоренню розвитку світової торгівлі.

Значну увагу «Поясу і шляху» приділяють також країни пострадянського простору. 28–29 листопада ц. р. у Тбілісі планується проведення другого Міжнародного форуму «Шовкового шляху» за участю близько тисячі представників різних країн та організацій. Передбачається обговорення питань поглиблення співробітництва в сферах регіональної та міжнародної торгівлі.

На цьому фоні Китай продовжує активний розвиток транспортної складової «Поясу і шляху», в т. ч. авіаційного сполучення між країнами-учасницями китайської ініціативи. Зокрема, протягом останнього часу у КНР було відкрито вісім нових внутрішніх та міжнародних авіаліній загальною довжиною 2,5 тис.  км. Крім того, модернізована інфраструктура ще понад двадцяти внутрішніх та міжнародних ліній. Серед таких досягнень найбільше значення має введення в дію у вересні ц. р. повітряного коридору Ланьчжоу-Шанхай, що є найдовшою авіалінією зі сходу на захід Китаю.

 

ІІІ. Інші тенденції та події, що позначаються на ситуації в Китаї та довкола нього

3.1. Політика. Розвиток міжнародного співробітництва КНР

Директор департаменту по контролю над озброєннями МЗС Китаю Ван Цюнь
Директор департаменту по контролю над озброєннями МЗС Китаю Ван Цюнь

Китай як провідна держава світу продовжує займати активну позицію у побудові нової системи міжнародної безпеки. Пропозиції КНР з даного питання були висловлені директором департаменту по контролю над озброєннями МЗС Китаю Ван Цюнем 6 жовтня ц. р. у ході 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, серед них були названі побудова людського суспільства з єдиною долею, забезпечення довготривалого миру та загальної безпеки, а також досягнення спільного процвітання на основі взаємовигідного співробітництва. В цьому зв’язку Ван Цюнь зробив окремий наголос на необхідності підтримки всіма країнами світу авторитету та ефективності Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Крім того, показовою подією стала зустріч міністра закордонних справ Китаю Вана І з послом Японії в Пекіні Ю. Йокої, яка була присвячена 45-й річниці нормалізації дипломатичних відносин між двома країнами після Другої Світової війни. Ключовою особливістю переговорів стало визнання обома сторонами взаємної відповідальності за трагедії історичного минулого. Виходячи з цього були висловлені наміри не допустити виникнення таких проблем у майбутньому.

 

3.2. Економіка. Окремі аспекти економічної ситуації в КНР

Свідченням ефективності політики уряду КНР є збереження позитивної динаміки розвитку економіки країни. Так, у вересні ц. р. індекс ділової активності (РМІ) в обробній промисловості Китаю зріс на 0,7 % у порівнянні з попереднім місяцем до 52,4 %, що є найбільш високим рівнем з травня 2012 року. В свою чергу індекс РМІ в непереробній промисловості зріс з 53,4 % до 55,4 %, що є найвищим показником з червня 2014 року. За оцінками китайських експертів, зазначене є наслідком покращення ситуації в сфері попиту як всередині країни, так і на зовнішньому ринку, а також прискорення темпів розвитку високотехнологічної індустрії. Індекс РМІ відображає рівень ділової активності підприємств. Показник вище 50 % свідчить про розширення сектору, а нижче — про його скорочення.

Китай у рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму
Китай у рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму

Все це сприяло збільшенню доходів китайських підприємств всіх форм власності. Зокрема, протягом перших восьми місяців поточного року доходи державних підприємств зросли на 21,7 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та у сукупності склали 1 трлн 911 млрд юанів (290 млрд дол. США). В цей же період загальні податкові відрахування держпідприємств до бюджету країни становили 2 трлн 710 млрд юанів (385 млрд дол. США), що на 12,2 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Найбільш високі темпи росту доходів були відмічені у вугільній, нафтовій, нафтохімічній та транспортній галузях.

Крім того, згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму, Китай піднявся на одну позицію та зайняв 27 місце серед 137 країн і регіонів за критерієм конкурентоспроможності їх економік. Перші місця займають Швейцарія, США та Сінгапур. З 4-го по 10-е — Нідерланди, ФРН, китайський Спеціальний район Сянган (Гонконг), Швеція, Великобританія, Японія та Фінляндія. Конкурентоспроможність оцінюється по 12 критеріям, які умовно діляться на три групи — базові дані, підвищення ефективності та інноваційна зрілість. Серед всіх показників Китай отримав найвищі оцінки за масштабами ринку, макроекономічним умовам та інноваційній діяльності. Значний прогрес був відмічений по рівню готовності технологій, ефективності ринку, а також у вищій освіті та підготовці кваліфікованих кадрів.

 

3.3. Питання безпеки та силові структури

Ситуація довкола Корейського півострова. Загострення ситуації в АТР у зв’язку з ракетними та ядерними випробуваннями Північної Кореї викликає суттєве занепокоєння світової спільноти, що насамперед стосується країн регіону. Так, за оцінкою експертів Інституту США та Кореї при Університеті ім. Дж. Хопкінса, у випадку нанесення КНДР ядерних ударів по столицям Південної Кореї та Японії, кількість людських жертв може скласти 2,1 млн осіб загиблими та 7,7 млн осіб пораненими. За поглядами спеціалістів, на сьогодні Північна Корея вже здатна озброїти свої балістичні ракети ядерними боєголовками, а її базовий ядерний арсенал оцінюється на рівні 20–25 боєголовок потужністю від 15 до 250 кілотонн.

7 жовтня ц. р. у ході пленуму Центрального Комітету Трудової партії Кореї лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив плани Пхеньяну продовжити створення ракетно-ядерної зброї незважаючи на санкції ООН та погіршення економічної ситуації в країні. За його словами, «ядерна зброя є потужною силою стримування, яка гарантує суверенітет Північної Кореї в умовах посилення загроз з боку США».

Пленум Центрального Комітету Трудової партії Кореї в Пхеньяні, 7 жовтня
Пленум Центрального Комітету Трудової партії Кореї в Пхеньяні, 7 жовтня

З урахуванням наведених обставин, США продовжують демонстрацію жорсткості позицій у відношенні КНДР. За заявою представниці Державного департаменту США від 1 жовтня ц. р., «Сполучені Штати Америки змусять КНДР зупинити її ядерну програму силою або за допомогою дипломатичного тиску». Разом з тим, керівництво США відкидає будь-які можливості прямих переговорів з Північною Кореєю в зв’язку з їх безперспективністю.

На цьому фоні тривають дії США з демонстрації сили перед КНДР. Так, здійснюється підготовка спільних військово-морських навчань США та Південної Кореї за участю американської авіаносної групи на чолі з авіаносцем «Рональд Рейган». Незважаючи на негативне ставлення КНР до таких дій США, китайська сторона надала дозвіл на захід кораблів згаданої групи до свого порту Сянган для відпочинку команд та поповнення матеріальних запасів.

Прибуття авіаносця «Рональд Рейган» (CVN 76) до гавані Гонконгу, 2 жовтня

Китай також посилює тиск на Північну Корею. Відповідно до санкцій ООН розпочата депортація громадян Північної Кореї, які працюють у КНР. Водночас припиняється діяльність і компаній з північнокорейськими капіталами. Крім того, на початку жовтня ц. р. китайські провайдери закрили весь інтернет-трафік, який здійснювався з КНДР через територію Китаю.

 

На противагу цьому Росія зберігає подвійну позицію у відношенні КНДР. Зокрема, закриття Китаєм інтернет-трафіку з Північної Кореї було компенсовано російською компанією «Транстелеком» (дочірня структура компанії «Російські залізні дороги»), яка взяла його на себе. За оцінками західних експертів, зазначене надає КНДР більших можливостей для здійснення комп’ютерних атак на інші країни, в т. ч. за підтримки Росії та у взаємодії з нею.

 

Діяльність Збройних сил КНР. Керівництво КНР продовжує активну політику міжнародного співробітництва у військовій сфері, а також демонстрацію військово-морської присутності в різних регіонах світу. 3–8 жовтня ц. р. був проведений дружній візит 26-го конвойного загону ВМС НВАК до Лондону. Візит мав на меті ознайомлення британського суспільства з ВМС НВАК, а також надання стимулу подальшому розвитку китайсько-британським міждержавним і міжармійським відносинам. Програма заходу включала проведення дня відкритих дверей та обмін професійним досвідом між моряками КНР і Великобританії. Раніше загін ВМС НВАК відвідав Бельгію та Данію. В цей же період аналогічний візит був здійснений загоном кораблів ВМС НВАК до Таїланду.

Дружній візит 26-го конвойного загону ВМС НВАК до Лондону

 

3.4. Наука та технології

За оцінками західних експертів КНР впевнено виходить на передові позиції в світі у сфері нових технологій за різними напрямами. Згідно з доповіддю британської аудиторсько-консалтингової компанії EY (Ernst & Young), у 2017 році Китай зайняв перше місце у рейтингу застосування сучасних фінансових технологій на 20 основних ринках світу. Насамперед це стосується створення масової системи електронних (безготівкових) розрахунків, у т. ч. через соціальні медіаплатформи, зокрема WeChat. Аналогічної думки дотримуються і представники американської компанії Troops, яка спеціалізується на штучному інтелекті, та конференції Finovate, на якій демонструються інновації в сфері фінансових технологій. За їх поглядами, Китай вже випередив США у галузі фінансових технологій на п’ять–шість років.

 

У Китаї продовжується реалізація комплексу програм вивчення морських і океанських ресурсів. Наприкінці вересня 2017 року було проведено випробування першого дистанційно-керованого глибоководного апарату власного виробництва, здатного зануритися на глибину до 6 тис. метрів. Під час випробувань апарат здійснив 7 занурень на глибину до 5611 метрів. Апарат створений за сприянням Китайської академії наук (CAS) і може бути широко використаний для проведення екологічних і біологічних досліджень, а також розвідки морських корисних копалин.

Випробування першого китайського дистанційно-керованого глибоководного апарату власного виробництва
Випробування першого китайського дистанційно-керованого глибоководного апарату власного виробництва

Крім того, під егідою CAS триває перша китайська навколосвітня океанологічна експедиція. 8 жовтня ц. р. дослідницьке судно «Xian Yang Hong 01» залишило порт Кейптаун у Південно-Африканській республіці та направилось в Атлантичний океан. В Атлантиці пройдуть другий та третій етапи експедиції, які включають проведення досліджень геології та екології океану, океанічних циркуляцій, океанського клімату, а також хімічного складу води. На попередньому етапі аналогічні дослідження здійснювались в Індійському океані, зокрема в районі глибинної западини в його центральній частині, яка була виявлена китайськими вченими.

 

ІV. Плани та перспективи співробітництва між КНР та Україною

В рамках розвитку зв’язків з КНР Україна послідовно постає важливою та невід’ємною складовою китайської ініціативи «Пояс і шлях». 4 жовтня ц. р. був проведений «Український торговельний фінансовий форум — Шовковий шлях» за участю українських та іноземних політиків, бізнесменів і експертів. У ході форуму був підтверджений суттєвий транзитний та інвестиційний потенціал України, що створює сприятливе підґрунтя для розширення української присутності на міжнародних ринках.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва, виходячи з таких можливостей, на сьогодні замість сировинно-орієнтованої економіки в України створюється надійний фундамент інноваційно-інвестиційної економічної моделі, яка передбачає масштабне інфраструктурне будівництво та розвиток промисловості. При цьому Україна має намір дотримуватись чесних правил торгівлі та утримуватись від надмірного протекціонізму власних ринків, як це передбачено правилами «Поясу і шляху».

Водночас серед перешкод у реалізації проектів «Поясу і шляху» була названа позиція Росії, яка з політичних міркувань забороняє рух українських товарів через свою територію.

Виступ міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва на міжнародному форумі «Ukraine Trade Finance Forum — Silk Road Trade Finance»
Виступ міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва
на міжнародному форумі «Ukraine Trade Finance Forum —
Silk Road Trade Finance»

Свідченням важливості України для КНР є посилення уваги до неї з боку провідних китайських компаній. Так, за заявою генерального директора компанії Syngenta (належить китайській державній нафтохімічній корпорації ChemChina) Г. Рогенхофера, яка працює в українському аграрному секторі, протягом найближчого часу ще декілька потужних компаній з КНР можуть створити свої агрохолдинги в Україні. На сьогоднішній день найбільший інтерес для Китаю становить соняшниковий напрямок сільського господарства України, яка разом з Аргентиною відіграє ключову роль на цьому сегменті світового ринку. З урахуванням зростаючого попиту на соняшникову олію, керівництвом компанії Syngenta прийнято рішення щодо двократного збільшення витрат на селекцію соняшників, що має підвищити їх продуктивність. Частину цих коштів отримає Україна.

 

Крім того, продовжується поглиблення зв’язків між КНР та Україною у науковій та освітній сфері. Зокрема, на початку вересня ц. р. делегація Харбінського інженерного інституту відвідала Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (входить до ряду міжнародних рейтингів, серед яких QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings та Шанхайського рейтингу). Обговорювались можливості співпраці сторін у реалізації освітніх програм за профільними напрямами, в т. ч. суднобудування, морської інформатики, ядерних технологій тощо. За підсумками переговорів був укладений договір про співробітництво між двома навчальними закладами. На теперішній час у Каразінському університеті навчається 4,5 тис. студентів, з яких майже тисяча є китайськими громадянами.

 

Схожі публікації